Home Μεταπτυχιακό Προγράμμα

Who's Online

Έχουμε 189 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Β΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

"Έρευνα Στην Γυναικεία Αναπαραγωγή"

το οποίο οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

 

 

 Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ.

Γεώργιος Μαστοράκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ.

 

 

 

Νικόλαος Βιτωράτος, Καθηγητής

Οδυσσέας Γρηγορίου, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Παπαδιάς, τ. Καθηγητής

Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια

Πέτρος Νικολαΐδης, Καθηγητής

Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια

Άννα Δελτσίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια

Χριστίνα Νάνου,Λέκτορας

 

Γενικές πληροφορίες


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (προσφερόμενο και με webinar) οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπως επίσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Γυναικείας Αναπαραγωγής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο τομέας της Γυναικείας Αναπαραγωγής έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο από βιολογικής όσο και από ιατρικής-ερευνητικής προσέγγισης. Στις Δυτικές, θεωρούμενες προηγμένες, κοινωνίες η ανθρώπινη αναπαραγωγή δέχεται τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος, ακτινοβολίες) και της ανάπτυξης του αστικού τρόπου ζωής (stress). Παράλληλα, η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία κατά το 2ο ήμισυ του 20ου αιώνα οδήγησε σε αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας τεκνοποιίας. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των παραγόντων οδηγεί συστηματικά σε μείωση της γεννητικότητας στις προηγμένες αυτές χώρες. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας προς τη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Η ανάπτυξη των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτέλεσε λύση αλλά και αίτιο (δημιουργία αιτημάτων τεκνοποιίας σε ηλικίες μεγαλύτερες των 40 ετών) ορισμένων εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λειτουργός της υγείας που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο.

Παράλληλα, η ανάπτυξη καλύτερης ανάλυσης των αιτίων διαφόρων νοσημάτων γονιδιακής αιτιολογίας επέτρεψε τη σωστότερη κατάταξή τους, την αντικειμενικότερη περιγραφή τους και, εξ αυτών, την αποτελεσματικότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Η συμβολή της μοριακής ανάλυσης και της λεπτομερέστερης κατανόησης του δυναμικού ενδοκρινικού
milieu του γυναικείου οργανισμού σε αυτήν την ερευνητική διαδικασία υπήρξε καίρια.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών με την ουσιαστική βοήθεια του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών αποφάσισε και υλοποίησε το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θεωρώντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην επιλογή και δημιουργία λειτουργών της υγείας με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο της Γυναικείας Αναπαραγωγής συνεχίζοντας μία παράδοση που δικαιούται να προσδιορίσει τις ρίζες της στο Γεώργιο Παπανικολάου. Τα στελέχη και οι συνεργάτες που ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι βέβαιοι ότι μεταξύ των φοιτητών αυτού του προγράμματος θα βρίσκονται πολλοί εκ των μελλοντικών ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών αυτού του τομέα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η προσέγγιση του αντικειμένου της γυναικείας αναπαραγωγής όχι απλώς από άποψη κλινικής πρακτικής, αλλά κατά κύριο λόγο ερευνητικής, με την παρουσίαση και αναζήτηση πεδίων που χρήζουν έρευνας, τη διδασκαλία ερευνητικών μεθοδολογιών αλλά και τη συζήτηση γύρω από τους τρόπους με τους οποίους τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος σπουδών

 • προσανατολισμένου στη σύνδεση του πρακτικού κλινικού μέρους με την έννοια και τα εργαλεία της έρευνας,
 • πλαισιωμένου από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες και ερευνητές διαφορετικού επιστημονικού υποβάθρου
 • και προσφερόμενου πλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, και μέσω διαδικτύου με μορφή Webinar, δίνοντας την ευκαιρία παρακολούθησής του και σε φοιτητές άλλων πόλεων που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο αλληλεπιδρώντας παράλληλα με άλλους λειτουργούς υγείας.        


Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων και οδηγεί

α. στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» και
β. στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και εφόσον οι πτυχιούχοι επιθυμούν να συνεχίσουν την εργασία τους με στόχο την εκπόνηση και ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής.

Ο ιστοχώρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σκοπεύει να αποτελέσει εργαλείο εκπαίδευσης (με τη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού) και επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Η καλή θέληση και η όρεξη για έρευνα αμφοτέρων θα δείξουν αν αυτοί οι σκοποί μπορούν να υλοποιηθούν.

Προϋποθέσεις εισαγωγής.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος και
 2. συνέντευξη με τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.


Η εγγραφή και συμμετοχή στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται από δίδακτρα 1.800 Ευρώ ανά έτος σπουδών (900 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών).

Πληροφορίες για την προκήρυξη του προγράμματος μπορούν να ζητηθούν:

 1. στο τηλ. 210-7286298 (γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κα Μ. Ρήγα
 2. στα τηλ. 210-7462032 και 210-7462035 (κεντρική γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ιατρικής Σχολής, κα Μ. Νικολούτσου)
 3. στον ιστοχώρο της κεντρικής γραμματείας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr)

Οργάνωση Π.Μ.Σ.

Αρμόδια για το συντονισμό της λειτουργίας και για τα εξεταστικά θέματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι αντιστοίχως η Συντονιστική και Εξεταστική Επιτροπή.

Οι επιτροπές αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

 • Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού
 • Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής
 • Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα εξειδίκευσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα)
 • Δ΄ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο όρο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες (θεωρία / φροντιστηριακές ασκήσεις).

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται συνολικά η συγκέντρωση 72 Π.Μ. από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων, 18 Π.Μ. από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου και 30 Π.Μ. από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, σύνολο 120 Π.Μ..

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος και τρία από τα επιλεγόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Το όριο των απουσιών που δύναται ένας μεταπτυχιακός φοιτητής να κάνει αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου. Έτσι, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει συμπληρώσει το 90% των ωρών του συνόλου των μαθημάτων ανά εξάμηνο (Παραδόσεις και Ασκήσεις).

Το Π.Μ.Σ., από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, εγκαινιάζει το θεσμό της μετάδοσης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή Webinars, δίνοντας την ευκαιρία παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και σε φοιτητές άλλων πόλεων. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική, όπως επίσης υποχρεωτική είναι η φυσική παρουσία των «απομακρυσμένων» φοιτητών στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στις εξετάσεις του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» εδρεύει στο «Αρεταίειον» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας 76), στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού των εξωτερικών ιατρείων.

Μέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.
Τηλέφωνο: 210-7286298 (κα Μ. Ρήγα)
Ε-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://www.researchreproduction.gr/

 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση