Home Τμήματα Γυναικολογικής Ουρολογίας

Who's Online

Έχουμε 183 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Γυναικολογική Ουρολογία PDF Εκτύπωση E-mail

 

Επιστημονικά υπεύθυνος :  Π. Βάκας  Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονικός Συνεργάτης: Εμμανουήλ Παπαδάκης

 

 1. Ακράτεια ούρων 

 

Είναι η ακούσια απώλεια ούρων και αποτελεί αρκετά συχνό και σημαντικό πρόβλημα στο γυναικείο πληθυσμό.

Είναι γνωστό ότι:

 • Ακράτειατωνούρωνπαρουσιάζουντουλάχιστον14% τωνγυναικών> 30 ετών. 
  Health Survey Questionnaire. Market and Opinion Research International 1990.

 • Επίσης, με βάση την NorwegianEpincontStudyτο 25% των ερωτηθέντων είχαν ακράτεια  της οποίας η επίπτωση είναι εξαρτώμενη της ηλικίας .  ObstetGynecol2001.    

 • Στην Ελλάδα με βάση σχετική μελέτη από το τμήμα μας η επίπτωση της ακράτειας των ούρων για ηλικιακές ομάδες γυναικών από 20 έως 80 ετών είναι 27% . Int Urogynecol J. 2010 Feb;21(2):217-22.  

 

 • Η ακράτεια των ούρων μπορεί να προσβάλει γυναίκες όλων των ηλικιών .

 

 

Κύριες μορφές ακράτειας ούρων 

 • Ακράτεια ούρων από προσπάθεια. 

Χαρακτηρίζεται από απώλεια ούρων σε καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση  όπως βήχα, πτέρνισμα, γέλιο, δυσκοιλιότητα, άσκηση, περπάτημα κτλ. Η αντιμετώπιση είναι συνήθως χειρουργική με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

 • Επείγουσα ή επιτακτική ακράτεια ούρων 

Χαρακτηρίζεται από απώλεια ούρων πριν ο ασθενής προλάβει να φθάσει στην τουαλέτα ενώ έχει επιθυμία ούρησης. Το άκουσμα τρέχοντος νερού ή η πόση μικρής ποσότητας νερού μπορεί να είναι προκλητικός παράγοντας. 

 • Μεικτού τύπου ακράτεια

Σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς έχουν μεικτή κλινική εικόνα και ευρήματα που αφορούν τόσο την ακράτεια ούρων από προσπάθεια όσο και την επείγουσα ακράτεια

 • Ακράτεια από υπερχείλιση

Χαρακτηρίζεται από αδυναμία πλήρους κένωσης της ουροδόχου κύστεως είτε λόγω αποφρακτικού αιτίου είτε λόγω αδυναμίας επαρκούς σύσπασης του εξωστήρα μυός της ουροδόχου κύστεως και τα ούρα που εξέρχονται είναι αποτέλεσμα υπερχείλισης.  

 • Συνεχής ακράτεια 

Χαρακτηρίζεται από συνεχή απώλεια ούρων. Υπάρχει σε ασθενής με διαταραχή της ακεραιότητας του κατώτερου ουροποιογεννητικού συστήματος όπως σε ασθενείς με κυστεοκολπικά ή ουρητηροκολπικά συρίγγια κτλ. 

 

Η διάγνωσηβασίζεται στο ιστορικό, κλινική  εξέταση και ειδικές εξετάσεις όπως μεταξύ άλλων ο ουροδυναμικός έλεγχος.  

 

Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων 

Η αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων προϋποθέτει την εξέταση της ασθενούς από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που θα βοηθήσει στον καθορισμό της σωστής διάγνωσης αλλά και την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου. Έτσι οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται σε κέντρα που διαθέτουν το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικόπροσωπικό  αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πληρέστερη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος τους.

 1. Συντηρητική αγωγή.

 2. Αλλαγή συνηθειώνόπως διακοπή καπνίσματος, αποφυγή δυσκοιλιότητας, περιορισμός κατανάλωσης καφέ και τσαγιού κτλ

 3. Ασκήσεις πυελικού εδάφους

Έχουν μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 50-60% αλλά προϋποθέτουν μακροχρόνια συμμόρφωση της ασθενούς.

 • Φαρμακευτική αγωγή

Προσφέρει βελτίωση των συμπτωμάτων και μπορεί να συνδυαστεί με την χειρουργική αντιμετώπιση.

 

 

 

 1. Χειρουργική θεραπεία.

 

 •  Η αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια γίνεται πλέον με την χρήση χειρουργικών τεχνικών που είναι ελάχιστα επεμβατικές και έχουν αντικαταστήσει την κολπορραφία. Οι τεχνικές αυτές αφορούν στην τοποθέτηση διακολπικά δια μέσου των θυρεοειδών τρημάτων ή οπισθοηβικάμιαςταινίας ελεύθερης τάσης η οποία παρουσιάζει υψηλό βαθμό ιστοσυμβατότητας και πολύ καλά αποτελέσματα (90%). Επίσης, χαρακτηρίζονται από μικρό χρόνο νοσηλείας και γρήγορη ανάρρωση.

 

Εικόνα 1α. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης δια μέσου των θυρεοειδών τρημάτων 

 


 

 

 

 

 

Εικόνα 1β. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσηςοπισθοηβικά.

 

 

Β. Χαλάρωση του πυελικού εδάφους.

Στην χαλάρωση του πυελικού εδάφους με πρόπτωση ενδοπυελικών οργάνων μπορούμε να έχουμετα ακόλουθα ή συνδυασμούς αυτών:

 • Κυστεοκήλη

 • Ορθοκήλη

 • Πρόπτωση μήτρας 

 • Πρόπτωση κολπικού κολοβώματος

 • Δουγλασιοκήλη

 

Εικόνα 2.Τύποι πρόπτωσης ενδοπυελικών οργάνων

 

 

Η διαγνωστική προσπέλασηασθενών με πρόπτωση ενδοπυελικών οργάνωνπεριλαμβάνει ιστορικό, κλινική εξέταση, σχετικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και ουροδυναμικό έλεγχο.

 • Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε 40-60% των ασθενών με πρόπτωση ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να συνυπάρχει λανθάνουσα ακράτεια ούρων από προσπάθειαη οποία προεγχειρητικά μπορείνα αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια του ουροδυναμικού ελέγχου .

 

Η αντιμετώπιση της πρόπτωσης των ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να είναι 

 1. Συντηρητική

Αναφέρεται στην τοποθέτηση ειδικών πεσσών στον κόλπο για την ανάταξη  της πρόπτωσης.      

 1. Χειρουργική 

Η χειρουργική αντιμετώπιση της χαλάρωσης των ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, διακολπικάή διακοιλιακάμε ή χωρίς την χρήση πλέγματος. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την διάγνωση,  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ασθενούς(εργασία, ηλικία, σεξουαλική δραστηριότητα κτλ)και τη σύσταση του θεράποντος ιατρού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες χειρουργικές μέθοδοι:

 • Πρόσθια κολπορραφία με ή χωρίς πλέγμα

 • Οπίσθιακολπορραφίαμεsite specific repair

 

 • Πρόπτωση μήτρας με διατήρηση της μήτρας.

 • Λαπαροσκοπικά

 • Διακοιλιακά

 

 • Πρόπτωση μήτρας με αφαίρεση της μήτρας

 • Λαπαροσκοπικά

 • Διακοιλιακά  

 

 • Πρόπτωση κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή

  

 1. Λαπαροσκοπικήανάρτηση κολπικού κολοβώματος με χρήση πλέγματος ( αποτελεσματικότητα 90%)

 2. Διακοιλιακήανάρτηση κολπικού κολοβώματος με χρήση πλέγματος 

(αποτελεσματικότητα 90%)

 1. Διακολπική προσπέλαση με χρήση ραμμάτων (αποτελεσματικότητα 80-90%).

 

Ασθενείς που πρέπει να επισκέπτονται το τμήμα Ουρογυναικολογίας

 • Ασθενείς με απώλεια ούρων 

 • Ασθενείς με χαλάρωση των γεννητικών οργάνων (κυστεοκήλη, πρόπτωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος , ορθοκήλη)

 • Ασθενείς με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

 • Ασθενείς με δυσκολία ούρησης, νυχτουρία, συχνουρία, έπειξη προς ούρηση

 • Ασθενείς με αποτυχημένο προηγούμενο χειρουργείο είτε για ακράτεια ούρων είτε για χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους είτε για συνδυασμό αυτών. 

 

 

Λειτουργία ιατρείου

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 10.00 13.00

Τηλ. Επικοινωνίας¨210 7286285 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση